Úvodní stránka » OVZDUŠÍ

OCHRANA OVZDUŠÍ


  • sledování dodržování obecně závazných předpisů v oblasti ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a dalších legislativních předpisů) a plnění rozhodnutí příslušných orgánů ochrany ovzduší, případně pomoc při zajištění vydání potřebných chybějících dokumentů (souhlasy s provozem zařízení) související se zdroji znečišťování ovzduší

  • vedení přehledu zdrojů znečišťování ovzduší

  • vedení provozní dokumentace a zpracování hlášení do ISPOP

  • vedení plánů měření emisí, příslušných revizí apod.

  • zpracování potřebných Provozních řádů

  • školení zaměstnanců v oblasti ochrany ovzduší

  • vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v předpisech

AKTUALITY

ISPOP

Termíny hlášení 2021 (za rok 2020)

31.1.2021 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2021

ODPADY  OBALY

26.2.2021

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2021

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.221

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309