Úvodní stránka » MOJE ODBORNOST

Služby pro firmy, živnostníky, podniky a instituce na úseku životního prostředí  

Problematikou firemní a komunální ekologie se zabývám nepřetržitě od roku 1991. Mám praxi cca 20 let ve veřejné správě i v soukromých firmách. Od roku 2007 působím jako poradce ve firemní ekologii. Zpracovám ekologickou agendu na klíč, nebo pouze vybrané součásti, podle potřeb klienta. Díky své předchozí praxi, kontaktům a znalosti prostředí veřejné správy (orgánů státní správy životního prostředí), dokážu velmi účinně hájit zájmy klienta v případě správních řízení (žádosti o udělení souhlasů, souhlasy s provozními řády, atd.) nebo v případě, že je proti firmě vedeno správní řízení za porušení zákonných povinností v životním prostředí (odvracení nebezpečí sankcí). Zabývám se i zpracováním studií a dalších podkladů pro rozvoj společností poskytujících své služby zejména v  oblasti nakládání s odpady, obaly a elektrozařízeními ke zpětnému odběru.

Mezi mé klienty patří malé i velké firmy z oblastí stavebnictví, ekologických služeb, obchodu, ale i velké odpadové společnosti a společnosti provozující kolektivní systémy pro obaly a elektrozařízení.

Zájmy klienta jsou pro mě na prvním místě - zejména bezpečnost plnění povinností na jedné straně a minimalizace nákladů (provozních i investičních) klienta, souvisejících s plněním povinností na straně druhé. 


AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309