Úvodní stránka » MOJE ODBORNOST

Služby pro firmy, živnostníky, podniky a instituce na úseku životního prostředí  

Problematikou firemní a komunální ekologie se zabývám nepřetržitě od roku 1991. Mám praxi cca 20 let ve veřejné správě i v soukromých firmách. Od roku 2007 působím jako poradce ve firemní ekologii. Zpracovám ekologickou agendu na klíč, nebo pouze vybrané součásti, podle potřeb klienta. Díky své předchozí praxi, kontaktům a znalosti prostředí veřejné správy (orgánů státní správy životního prostředí), dokážu velmi účinně hájit zájmy klienta v případě správních řízení (žádosti o udělení souhlasů, souhlasy s provozními řády, atd.) nebo v případě, že je proti firmě vedeno správní řízení za porušení zákonných povinností v životním prostředí (odvracení nebezpečí sankcí). Zabývám se i zpracováním studií a dalších podkladů pro rozvoj společností poskytujících své služby zejména v  oblasti nakládání s odpady, obaly a elektrozařízeními ke zpětnému odběru.

Mezi mé klienty patří malé i velké firmy z oblastí stavebnictví, ekologických služeb, obchodu, ale i velké odpadové společnosti a společnosti provozující kolektivní systémy pro obaly a elektrozařízení.

Zájmy klienta jsou pro mě na prvním místě - zejména bezpečnost plnění povinností na jedné straně a minimalizace nákladů (provozních i investičních) klienta, souvisejících s plněním povinností na straně druhé. 


AKTUALITY

ISPOP

Termíny hlášení 2021 (za rok 2020)

31.1.2021 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2021

ODPADY  OBALY

26.2.2021

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2021

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.221

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309