Optimalizace odpadového hospodářství - zvýšení bonusů od AOS EKOKOM

Na základě Vašeho čtvrtletního hlášení do systému EKOKOM Vám doporučíme úpravy systému tak, aby nedošlo ke zvýšení nákladů na zajišťování nakládání s tříděným sběrem KO, ale aby Vaše obec, instituce či firma mohla dosáhnout na vyšší platby od autorizované obalové společnosti EKOKOM. 

V případě spolupráce za Vás sledujeme změny bonusové politiky AOS EKOKOM a včas Vám navrhneme nízkonákladová či beznákladová opatření pro zajištění maximálních příjmů (BONUSŮ) za tříděný sběr obalových odpadů pro Ekokom. 

Pokud máte zájem o nezávazné posouzení, zašlete kopii Vašeho čtvrtletního hlášení na bonusy@envirodesign.eu .

 

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309