Úvodní stránka » ISPOP HLÁŠENÍ

HLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ISPOP

 

ZAJIŠŤOVANÉ OBLASTI 

Provádím registraci firem (povinných osob)  do ISPOP (informační systém plnění ohlašovacích povinností)  a to za všechny oblasti, ve kterých jsou hlášení podávána:

1  ODPADY – ROČNÍ HLÁŠENÍ - PŮVODCI , ZAŘÍZENÍ, SKLÁDKY, DOPRAVCI ODPADŮ - PCB - ZPĚTNÉ ODBĚRY VÝROBKŮ
2  OBALY
3  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
4  OVZDUŠÍ - EMISE ZE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ
5  VOZIDLA A AUTOVRAKY
6  IRZ (integrovaný registr znečišťování)

 

Služba zahrnuje:

1) zajištění registrace subjektu do ISPOP na základě zmocnění (plné moci)

2) informování kilienta o termínech pro podání hlášení

3) zpracování podkladů pro hlášení

4) podání hlášení do systému ISPOP

5) zpracování závěrečné certifikované zprávy o splnění ohlašovací povinnosti 

 

Podrobné informace

Podrobné informace o povinnostech subjektů a systému ISPOP na www.ispop.info

AKTUALITY

ISPOP

Termíny hlášení 2021 (za rok 2020)

31.1.2021 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2021

ODPADY  OBALY

26.2.2021

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2021

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.221

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309