Úvodní stránka » ISPOP HLÁŠENÍ

HLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ISPOP

 

ZAJIŠŤOVANÉ OBLASTI 

Provádím registraci firem (povinných osob)  do ISPOP (informační systém plnění ohlašovacích povinností)  a to za všechny oblasti, ve kterých jsou hlášení podávána:

1  ODPADY – ROČNÍ HLÁŠENÍ - PŮVODCI , ZAŘÍZENÍ, SKLÁDKY, DOPRAVCI ODPADŮ - PCB - ZPĚTNÉ ODBĚRY VÝROBKŮ
2  OBALY
3  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
4  OVZDUŠÍ - EMISE ZE ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ
5  VOZIDLA A AUTOVRAKY
6  IRZ (integrovaný registr znečišťování)

 

Služba zahrnuje:

1) zajištění registrace subjektu do ISPOP na základě zmocnění (plné moci)

2) informování kilienta o termínech pro podání hlášení

3) zpracování podkladů pro hlášení

4) podání hlášení do systému ISPOP

5) zpracování závěrečné certifikované zprávy o splnění ohlašovací povinnosti 

 

Podrobné informace

Podrobné informace o povinnostech subjektů a systému ISPOP na www.ispop.info

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309