Úvodní stránka » ODPADY

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 

 • zajištění/aktualizace souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 • zajištění/aktualizace souhlasu k upuštění od třídění odpadů
 • pomoc při zařazování vznikajících odpadů podle druhů a kategorií
 • průběžné sledování shromažďování odpadů v jednotlivých provozovnách (skladech odpadů) a kontrola provozuschopného stavu podle právních předpisů
 • zajištění značení shromažďovacích prostředků a míst podle právních předpisů (identifikační listy nebezpečných odpadů – ILNO)
 • evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů (ELPNO)
 • zpracování/aktualizace Plánu odpadového hospodářství (POH původce odpadů)
 • vedení průběžné evidence odpadů vznikajících z činnosti společnosti v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech
 • pomoc při zpracování ročního hlášení o produkci odpadů
 • snížení objemu vznikajících odpadů
 • využívání možností zpětných odběrů elektrozařízení, baterií a dalších výrobků s ukončenou životností
 • školení zaměstnanců v oblasti nakládání s odpady
 • vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v předpisech

AKTUALITY

ISPOP

Termíny hlášení 2021 (za rok 2020)

31.1.2021 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2021

ODPADY  OBALY

26.2.2021

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2021

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.221

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309