Úvodní stránka » DALŠÍ SLUŽBY

DALŠÍ SLUŽBY

Zajišťuji rovněž následující služby, které úzce souvisí s právní ochranou životního prostředí.


  • veřejné zakázky

zpracování zadávací dokumentace v podlimitním i nadlimitním řízení

odborné posouzení nabídek


  • dotační management

posození možnosti využití prostředků z evropských fondů a dotačních programů

příprava podkladů

zajištění dotačního řízemí na klíč


  • správní řízení

zajišťování jednání s úřady veřejné správy - například při hrozící pokutě
zastupování klientů v případě kontrol provozů státní správou
zpracování provozních dokumentací a jejich aktualizací (PROVOZNÍ ŘÁD, HAVARIJNÍ PLÁN, PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADU, PROVOZNÍ EVIDENCE atd.) a jejich projednání s úřady a získání SOUHLASU či ROZHODNUTÍ

  • školení

zajišťování školení zaměstnanců na míru pro činnost organizace 

AKTUALITY

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309