Úvodní stránka » EKONOMICKY OPTIMALIZOVANÁ FIREMNÍ EKOLOGIE

Ekonomicky optimalizovaná firemní ekologie

Ve spolupráci se společností sfe consulting s.r.o. poskytujeme produkt služeb enviroDESiGN®, který umožňuje najít a využívat ekonomicky úsporná řešení k zabezpečení plnění povinností firem v oblasti životního prostředí. Podnikatelům i firmám navíc přinášíme bezpečné řešení, protože zákonné povinnosti přebíráme na naši společnost.


Naši klienti získávají konkurenční výhody:

>  snížení provozních nákladů a administrativy v rámci své firmyzákladem je alokační a nákladová optimalizace všech činností v souvislosti se zákonnými povinnostmi firmy /odpady, obaly, voda, ovzduší, zpětné odběry elektrozařízení a baterií, prevence havárií, nakládání s chemickými látkami. Pro zvýšení prestiže firmy pak nabízíme zpracování Systému environmentálního řízení s ohledem na ochranu životního prostředí, tzv. Environmental Management System (EMS) a rovněž oblast společenské odpovědnosti firem (CSR).

> bezpečné řešení - neseme odpovědnost za navržená řešení

> možnost plného soustředění na rozvoj svého podnikánínetříštíte svoji pozornost na oblast, která není vaší oblastí podnikání, díky tomu se můžete plně věnovat rozvoji firmy s vědomím, že jste nic nezanedbali a že Vám nehrozí postih.

> možnost využívat naše dlouholeté odborné zkušennostidíky odbornosti a zkušenostem jsme přiraveni nalézat jednoduchá a ekonomicky přijatelnější řešení


Základní přehled oblastí, kde můžeme spolupracovat, naleznete zde. Rozšiřující služby z oblasti managementu, veřejných zakázek, inženýrinku, dotačního managementu a dalších nadstavbových činností naleznete zde.

Rádi Vám poskytneme další informace a seznámíme Vás s našimi možnostmi při řešení Vašich povinností či problémů.  


Kroky metodidy enviroDESiGN® 


AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309