Úvodní stránka » HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY

Zpracování hodnocení rizik ekologické újmy mělo být zpracováno do 31.12.2012!

  Vztahuje se na Vaši společnost povinnost provést hodnocení rizika ekologické újmy?

 Pokud si nejste jisti, obraťte se na nás a v rámci bezplatné konzultace Vám prověříme, zda takovou povinnost máte. Současně Vám navrhneme způsob zpracování hodnocení rizika ekologické újmy určený pro Váš typ firmy - ve vztahu k provozním činnostem. 

 

 Naše působnost:

* Česká republika

Zpracuji povinné základní hodnocení rizik ekologické újmy v souladu se zákonem č.167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, dle nařízení vlády č.295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. S ohledem na zákonný termín pro zpracování (1.1.2013) poskytuji tyto služby velmi rychle. cena za zpracování jedné provozovny činí 2500 Kč bez DPH pro provozní činnost.

* Slovenská republika

Zajišťuji rovněž problematiku prevence a nápravy environmentálních škod pro pobočky českých či zahraničních firem na území Slovenské republiky dle zákona číslo 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave enviromentálnych škôd. 

 Finanční zajištění formou pojištění ekologické újmy

Pokud potřebujete vybrat nejvhodnější způsob finančního zajištění ekologické újmy formou pojištění, nabízím Vám konzultaci vhodného pojišťovacího produktu, tak aby splňoval Vaše specifické požadavky a zahrnoval například

Základní oblasti pojištění environmentálních rizik:

škody na majetku, na zdraví nebo na životě (soukromoprávní oblast), náklady na vyčištění (obnovu), pozvolné a postupné škody (pozvolné úniky), nově vzniklé i historické škody (staré ekologické škody) , náhrada nákladů uložených příslušným orgánem nebo třetí stranou, náhrada vlastních nákladů na primární nápravu, přerušení provozu v důsledku ekologické újmy
dodatečné nepředvídatelné náklady (správní řízení, sběr dat, posudky, sledování a kontrola, omezení užívacích práv vlastníků nemovitostí,…),  případně i další, specifické oblasti, související s Vámi provozovanými provozními činnostmi.

 

 

AKTUALITY

ISPOP

Termíny hlášení 2021 (za rok 2020)

31.1.2021 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2021

ODPADY  OBALY

26.2.2021

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2021

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.221

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309