Úvodní stránka » AKTUALITY » Ovládáme nové zákony (odpady, výrobky s ukončenou životností,

Novou legislativu ovládáme 

  Průběžně jsme sledovali  legislativní  proces od přípravy nových  zákonů,  jejich  mezirezortní  připomínkové  řízení,  proces projednávání  v Poslanecké  sněmovně a v Senátu. S novou  legislativou  jsme plně seznámeni  a jsme schopni  Vám  poskytovat  odborné  poradenství  při  implementaci  nových  povinností  dle zákona č. 541/2020 Sb., o  odpadech,  zákona č. 542/2020 Sb.,  o  výrobcích  s ukončenou  životností a novely zákona č. 477/2001 Sb.,  o obalech ,  ve zneění  platném  k 1.1.2021.

  Nová  právní  úprava přináší  nové  povinnosti,  jejichž  výkon  klade vyšší  nároky na původce odpadů i  provozovatele zařízení  pro  nakládání  s odpady. V některých  případech  ale umožňuje i  zjednodušení  plnění a byla by škoda těchto  možností  nevyužít. 

  Situaci  ale komlikuje skutečnost,  že nové  zákony byly vyhlášené ve Sbírce zákonů  až  23.12.2020 a doba na přizpůsobení  se nové  právní  úpravě byla pouze 8 dní.  Naštěstí  některé  povinnosti  mají  přímo  ze zákonů  přechodná  ustanovení,  kterých  je možné  využít. Ještě více komplikací  ale přináší  skutečnost, že nebyly zveřejněny žádné  prováděcí  předpisy,  zejména prováděcí  vyhlášky MŽP.   

  I přes uvedené  negativní  skutečnosti při  zavádění  nové právní  úpravy nakládání  s odpady, s výrobky s ukončenou  životností (elektozařízeními,  bateriemi  a akumulátory,  pneumatikami,  vozidly) a obaly, dokážeme Vám  nastavit  systém plnění nových povinností tak,  aby byl v souladu  s platnou  právní  úpravou. Přitom se snažíme plnění  povinností  ekonomicky optimalizovat,  aby dopad nových  povinností  dopadl  na klienta co  nejméně. 

  Základní  přehled nových  povinností naleznete na našem  webu:

  povinnosti  původce odpadů zde
  povinnosti původců odpadů  ze  zdravotnické a veterinární péče  zde 
  povinnosti  původců  stavebních a demoličních  odpadů zde 
  vedlejší  produkt (výroba,  stavebnictví) místo  odpadů zde

  AKTUALITY

  1. 2. 2024

  CBAM REPORTING

  19. 1. 2023

  SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

  Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

  16. 1. 2023

  Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

  Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

  archív

  ISPOP

  Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

  31.1.2023 

  VODNÍ BILANCE ISPOP

  28.2.2023

  ODPADY  OBALY

  28.2.2023

  ENERGETIKA

  EP 5-01

  3.3.2023

  ODPADY a

  DRUHOTNÉ SUROVINY

  Odp 5-01

  31.3.2023

  OVZDUŠÍ

   

   
  Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309