Úvodní stránka » STAVEBNÍ ODPADY

NOVÉ  POVINNOSTI  PŘI  NAKLÁDÁNÍ  SE STAVEBNÍMI A DEMOLIČNÍMI  ODPADY

Zákon o odpadech zpřísňuje  podmínky pro nakládání se stavebními a demoličními odpady v místě vzniku. Např. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby je původce odpadů povinen dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace:

Tuto problematiku má upravovat prováděcí vyhláška, která počátkem roku 2021 nebude účinná. Podle Metodického pokynu MŽP Z 23.12.2020 bude do účinnosti vyhlášky zákonná povinnost splněna, pokud původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami. 

AKTUALITY

ISPOP

Termíny hlášení 2021 (za rok 2020)

31.1.2021 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2021

ODPADY  OBALY

26.2.2021

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2021

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.221

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309