Úvodní stránka » ÚČAST V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

Člen profesních organizací:

V zájmu zvyšování odbornosti jsem členem Evropských i Českých odborných profesních organizací, které se zabývají environmentální problematikou.


                               

 European Network

of Environmental Professionals

   

 ČSVTS

Český spolek péče o životní prostředí

 

Dále zastupuji Svaz průmyslu druhotných surovin ČR v Radě vlády pro enrgetickou a surovinovou strategii (RVESS) a v Radě pro odpadové hospodářství (ROH). Jsem členem pracovních skupin při MŽP pro přípravu nové právní úpravy pro odpadové hospodářství a zpětné odběry výrobků s ukončenou životností (pracovní skupiny 03, 05 a 06). 

AKTUALITY

ISPOP

Termíny hlášení 2021 (za rok 2020)

31.1.2021 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2021

ODPADY  OBALY

26.2.2021

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2021

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.221

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309