Úvodní stránka » ÚČAST V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH

Člen profesních organizací:

V zájmu zvyšování odbornosti jsem členem Evropských i Českých odborných profesních organizací, které se zabývají environmentální problematikou.


                               

 European Network

of Environmental Professionals

   

 ČSVTS

Český spolek péče o životní prostředí

 

Dále zastupuji Svaz průmyslu druhotných surovin ČR v Radě vlády pro enrgetickou a surovinovou strategii (RVESS) a v Radě pro odpadové hospodářství (ROH). Jsem členem pracovních skupin při MŽP pro přípravu nové právní úpravy pro odpadové hospodářství a zpětné odběry výrobků s ukončenou životností (pracovní skupiny 03, 05 a 06). 

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309