Úvodní stránka » ODBORNOST

Poradenská činnost

Působím jako poradce pro firemní ekologii od roku 2007. Mezi mé klienty patří významné odpadové společnosti, kolektivní systémy a významní původci odpadů z oblasti stavebnictví, obchodních řetězců, firmy poskytující ekologické služby a společnosti poskytující facility servis, ale i města a obce, včetně hl. m. Prahy. Pro tyto klienty řeším zejména problematiku odpadového hospodářství, problematiku zpětných odběrů výrobků se stanoveným povinným zpětným odběrem, problematiku obalů a další ekologické agendy, které jsou uvedeny v přehledu služeb. Mezi další činnosti, které klienti využívají jsou marketingové studie a průzkumy (ve vztahu k ekologii) a podpora v oblasti veřejných zakázek (pro zadavatele, nebo pro uchazeče). 

Kvalita služeb vychází z odbornosti a zkušeností

Nabízím spolehlivý a individuální přístup, orientovaný na zájmy a potřeby klienta, zajišťující bezpečnost plnění povinností a úsporu nákladů na výkon ekologických agend. Ve spolupráci se společností sfe consulting s.r.o. jsme vyvinuly a uplatňujeme u našich klientů produkt „enviroDESiGN“, který garantuje jak bezpečnost, tak i ekonomickou optimalizaci provozních nákladů u klienta.

Spokojenost klienta je nejdůležitější referencí

Díky referencím nepotřebuji vynakládat čas, energii a finanční prostředky na reklamu a marketing. Nepromítám proto tyto položky do svých nákladů.

Pokud máte zájem o spolupráci, nabízím Vám první konzultaci zdarma. Podle mých zkušeností tak získáte velmi cenný náhled na potencionální spolupráci a budete se moci rozhodnout.  

 

Vzdělání: 

ČVUT Fakulta stavební, obor vodní hospodářství, specializace životní prostředí

Odborné kurzy - pro průběžné zvyšování kvalifikace se účastním odborných seminářů, kurzů a odborných konferencí - jako účastník nebo přednášející.

 

 Členství v odborných profesních organizacích:

 Jsem členem následujících odborných profesních organizací: 

 

                                                                             

 European Network

of Environmental Professionals

   

 ČSVTS

Český spolek péče o životní prostředí

 

 Zkušenosti a praxe:

V rámci své profesní kariéry (od roku 1990) jsem získal velmi cenné odborné i manažerské zkušenosti v oblasti technické ochrany životního prostředí, včetně problematiky krizového řízení. Díky svému působení v oblasti veřejné správy  znám rozhodovací procesy orgánů veřejné správy a dovedu efektivně komunikovat se správními úřady ve prospěch klienta.

Oblast veřejné správy – oblast životního prostředí:

5 let vedoucí odboru – MČ Praha 8 (územní rozvoj a státní správa v životním prostředí)

10 let ředitel odboru – Hl.m.Praha (oblast odpadového, vodního hospodářství a městské energetiky)

Soukromý sektor – oblast životního prostředí:

3 roky     Technický ředitel      ASEKOL, s.r.o.
1 rok Generální ředitel EKOLAMP, s.r.o.
3 roky Výkonný ředitel sfe consulting s.r.o.
2 roky Výkonný ředitel Svaz průmyslu druhotných surovin ČR

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309