Úvodní stránka » SBĚRNÉ DVORY

Nejbližší sběrný dvůr

 

Potřebujete se zbavit odpadů nebo odevzdat elektrozařízení ke zpětnému odběru?

Hledáte sběrný dvůr ve Vašem okolí?  

Můžeme Vám pomoci. Následující přehled uvádí sběrná místa jednotlivých kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Většinou se jedná o smluvní sběrná místa, která jsou provozována v rámci obecních systémů nakládání s komunálním odpadem.

Sběrné dvory jsou (většinou) určeny pro bezplatné odkládání komunálních tříděných odpadů od obyvatel obce (nejčastěji papír a lepenka, sklo, plasty, nápojové kartony, obalové odpady, objemný odpad, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, vyřazená elektrozařízení (počítače, telefony, rádia, TV, ledničky, bílá a černá elektronika, zářivky a úsporky), baterie a akumulátory, pneumatiky. K bezplatnému odložení odpadů většinou postačí předložení platného občanského průkazu (prokázání, že v obci máte trvalý pobyt). Po některé odpady může být stanovena úhrada.

Povozní doba i sortiment odpadů se liší na jednotlivých sběrných dvorech. Konkrétní informace získáte na městském či obecním úřadu, nebo u provozovatele sběrného dvora.

Využít můžete i následující odkaz, kde naleznete provozovatele sběrných dvorů podle jednotlivých krajů ČR. Sběrné dvory v krajích ČR.


Pokud chcete odložit elektrozařízení na některém ze sběrných míst, které provozují tzv. kolektivní systémy, klikněte na název kolektivního systému v prvním sloupci tabulky:

                                                   

Kolektivní systém

zajišťuje zpětný odběr zejména následujících elektozařízení:


ASEKOL

Informační technologie, komunikační technika,  

černá elektronika, hračky

 ELEKTROWIN

Bílé elektrospotřebiče, chladničky, nářadí 


 EKOLAMP

 Zářivky, úsporky, výbojky, svítidla


 RETELA

Elektrozařízení, akumulátory 


REMA Systém

Informační technologie, baterie 


 

AKTUALITY

ISPOP

Termíny hlášení 2021 (za rok 2020)

31.1.2021 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2021

ODPADY  OBALY

26.2.2021

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2021

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.221

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309