Úvodní stránka » AKTUALITY » Evidence odpadů a ohlašování dle novely vyhlášky č.445/2022 Sb.

Druhá  novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnopstech  nakládání  s odpady (č. 445/2022 Sb.)

Díky novele vyhlášky č. 273/2022 Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s odpady,  která  byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 23.12.2022 pod číslem 445/2022 Sb., bude proběžná  evidence odpadů a realizace ročního  hlášení prováděny stejně jako  v letech 2021 a 2022.  To  znamená,  že se prodlužuje přechodné  období ze dvou  let  na pět.  Po tuto  dobu  budou  uvedené  agendy plněny podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. 

Podrobně je problematika vysvětlena ve výkladu Ing. Šulce na portálu  ENVIPROFI (odkaz na všechny publikované odborné články)

K dispozici  je rovněž můj  webinář,  který  bude 1.2.2023, 13:00 - 14:00 hod., informace a přihlášení  zde

AKTUALITY

1. 2. 2024

CBAM REPORTING

19. 1. 2023

SCAN UDRŽITELNOSTI, ZAVÁDĚNÍ ESG

Využijte možnosti  ověřit udržitelnost své  firmy a připravte se na nefinanční  reporting ESG dle Směrnice o reportování udržitelnosti (CSRD

16. 1. 2023

Zpracování výkazů o obalech EKOKOM

Zpracování  hlášení  o obalech  pro  AOS EKOKOM. Zpracování  hlášení  o  odpadech do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  nakládání  s vodami  do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o emisích  ze zdrojů  znečišťování  ovzduší do  ISPOP.  Zpracování  hlášení  o  VOC (čistírny oděvů, lakovny atd.) do  ISPOP. 

archív

ISPOP

Termíny hlášení 2023 (za rok 2022)

31.1.2023 

VODNÍ BILANCE ISPOP

28.2.2023

ODPADY  OBALY

28.2.2023

ENERGETIKA

EP 5-01

3.3.2023

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2023

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309