VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


  • sledování dodržování obecně závazných předpisů v oblasti ochrany vod (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a dalších legislativních předpisů) a plnění rozhodnutí příslušných vodoprávních úřadů, případně pomoc při zajištění vydání potřebných chybějících dokumentů (souhlasy a povolení) související s nakládáním s vodami
  • sledování hospodaření s vodou a případně vypracování návrhů na případná zlepšení stávajícího stavu
  • zpracování potřebných Havarijních plánů pro jednotlivé provozy
  • školení zaměstnanců v oblasti vodního hospodářství
  • vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v předpisechTermíny hlášení 2019 (za rok 2018)

31.1.2019 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2019

ODPADY  OBALY

28.2.2019

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2019

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2019

OVZDUŠÍ

 

 

AKTUALITY

Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309