OBALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


  • zajištění plnění požadavků ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (individuálně či prostřednictvím autorizované obalové společnosti
  • vedení evidence produkovaných obalů
  • zpracování výkazů produkce obalů
  • školení zaměstnanců v oblasti obalového hospodářství
  • vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v předpisech


Termíny hlášení 2019 (za rok 2018)

31.1.2019 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2019

ODPADY  OBALY

28.2.2019

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2019

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2019

OVZDUŠÍ

 

 

AKTUALITY

Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309