Úvodní stránka » CHEMICKÉ LÁTKY

CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY


  • sledování dodržování obecně závazných předpisů v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky (CHLaP) - zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a dalších legislativních předpisů

  • vedení evidence CHLaP ve společnosti (vyjma T+) včetně zařazení podle nebezpečných vlastností látek

  • zabezpečení bezpečnostních listů pro používané CHLaP

  • zpracování písemných pravidel pro nakládání s vybranými nebezpečnými CHLaP a zaslání na příslušnou hygienickou stanici

  • zpracování plánů havarijních opatření pro úniky nebezpečných CHLaP

  • zpracování protokolu o zařazení či nezařazení objektů do skupin A nebo B dle platné legislativy v oblasti prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými CHLaP

  • školení všech zaměstnanců, kteří s CHLaP nakládají

  • vedení příslušné legislativy a upozorňování na novinky v předpisech

Termíny hlášení 2019 (za rok 2018)

31.1.2019 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2019

ODPADY  OBALY

28.2.2019

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2019

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2019

OVZDUŠÍ

 

 

AKTUALITY

Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309