Úvodní stránka » AKTUALITY » Přednášející Ing.Petr Šulc - webináře DELEGO s.r.o

Na následujících  odkazech naleznete webináře k  problematice nových  zákonů 

Nový zákon o odpadech: změny v povinnostech původců odpadů od 1. 1. 2021 - zde

Odpadové hospodářství v obcích od 1. 1. 2021: zákon o odpadech a související změnový zákon - zde

Metodická sdělení MŽP a MV ČR k novému zákonu o odpadech – pro obce - zde 

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech – pro obce - zde 

AKTUALITY

ISPOP

Termíny hlášení 2021 (za rok 2020)

31.1.2021 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2021

ODPADY  OBALY

26.2.2021

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2021

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.221

OVZDUŠÍ

 

 
Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309