Úvodní stránka » AKTUALITY » Ovzduší - Termín na změnu povolení k provozu v oblasti ovzduší

Termín na změnu povolení k provozu v oblasti ovzduší

podle aktuálního zákona o ovzduší je provozovatel vyjmenovaného zdroje, který má povolení podle starého zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., povinnen podat žádost o změnu či nové povolení do 31.8.2014 .  Stejný termín je stanoven i pro nový provozní řád, má-li provozovatel zdroje tuto povinnost. Věcně a místně příslušným orgánem státní správy je krajský úřad dle místa vyjmenovaného zdroje.

Termíny hlášení 2019 (za rok 2018)

31.1.2019 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2019

ODPADY  OBALY

28.2.2019

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2019

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2019

OVZDUŠÍ

 

 

AKTUALITY

Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309