Úvodní stránka » AKTUALITY » Odpady - Elektronovela zákona o odpadech

Prezident dne 31.7.2014 obdržel k podpisu elektronovelu zákona o odpadech. Pokud tuto novelu prezident podepíše, změní se od října povinnosti výrobců a dovozců elektrozařízení a tzv. kolektivních systémů. Zavedena bude evidence toků odebraných elektrozařízení, povinnost zřizovat místa zpětného odběru v obcích a městských částech nad 2 000 obyvatel, pokud je na jejich úzení prodejna elektrozařízení, povinnost bezplatně odebrat zařízení ve všech prodejních místech s prodejní plochou nad 400 m2 (pokud rozměry jsou nižší než 25 cm). Ruší se registrace zahraničních osob, které nejsou v ČR usazené a zavádí se institut pověřeného zástupce zahraniční osoby, centrální registr míst zpětného odběru elektorzařízení a další. 

Tato novela měla být pouhou technickou implementací směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a měla být přijata do 14.2. tohoto roku. Při projednávání v Poslanecké sněmovně byl vládní návrh doplněn řadou přílepků se souhlasem MŽP, ačkoli se týkaly systémových změn v oblasti nakládání s odpady (poplatky za skládkování, zákaz skládkování, atd). Přílepky většinou ve třetím čtení schváleny nebyly. Senát zákon odmítl podpořit, ale ani jej nevrátil Poslanecké sněmovně k přepracování.

Pokud tedy do 14.8.2014 prezeident zákon podepíše, bude novelizovaný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, účinný od října tohoto roku. Některé změny jsou účinné od června 2015 a změna zařazení elektrozařízení do skupin pak od 15.8.2018. 

Termíny hlášení 2019 (za rok 2018)

31.1.2019 

VODNÍ BILANCE ISPOP

15.2.2019

ODPADY  OBALY

28.2.2019

ENERGETIKA

EP 5-01

4.3.2019

ODPADY a

DRUHOTNÉ SUROVINY

Odp 5-01

31.3.2019

OVZDUŠÍ

 

 

AKTUALITY

Ing. Petr Šulc, Podbělohorská 69, 150 00 Praha 5 +420 604 393 309